VOŽNJA BEZ KARTE – KAZNE

Radnici kontrole karata svakodnevno na području naše prometne mreže, u svim tramvajskim i autobusnim vozilima, kontroliraju valjanost voznih karata.

Kako bi usluga prijevoza bila što kvalitetnija i kako se ne bi usporavao prometni proces od obostrane je koristi njegovati korektnu suradnju između našeg kontrolnog osoblja i putnika.

Važno je znati, kako kontrolori karata svoj posao mogu obavljati u civilnoj ili službenoj odjeći. Prilikom kontrole, svaki radnik mora se identificirati identifikacijskom iskaznicom, a preporuka jest da upravo iskaznicu istaknu na vidljivom mjestu svoje civilne ili službene odjeće.

S druge strane, putnik na zahtjev kontrolora mora predočiti valjanu voznu kartu, a ukoliko kartu nema ili je neispravna, na zahtjev kontrolora dužan je dati vjerodostojne podatke o svojem identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti pomoć, odnosno asistenciju policijskih službenika.

Pod neispravnom voznom kartom smatra se:

 • vozna karta kojoj je isteklo vrijeme korištenja,
 • vozna karta koja se koristi u zoni prijevoza za koju nije namijenjena,
 • vozna karta na kojoj su neovlašteno mijenjani,brisani,dodavani ili precrtavani podaci, kartica koja je krivotvorena u bilo kojem dijelu
 • vozna karta oštećena u toj mjeri da nisu jasno vidljivi podaci koje mora sadržavati,
 • vozna karat mehanički ili elektronski oštećena u toj mjeri da nisu dostupni podaci  koje mora sadržavati,
 • vozna karta koju koristi osoba čiji podaci nisu na njoj,
 • vozna karta koja nije valjano registrirana u vozilo
 • vozna karta koja je oštećena u toj mjeri da kontrolor karata ili druga ovlaštena osoba nije u stanju sa sigurnošću utvrditi da li je osoba koja ju koristi i vlasnik iste

Putnik korisnik mobilne aplikacije za kupovinu, aktivaciju i validaciju DPK (digitalna prijevozna karta) obvezan je osigurati dostupnost rada mobilnog uređaja, te neometani rad mobilnog uređaja prilikom kontrole od strane kontrolora ili vozača GPP-a i procesa validacije DPK. U protivnom će se smatrati da putnik ne posjeduje valjanu DPK, odnosno putnu kartu.

Neispravnom  DPK  smatra se:

 • DPK koja se koristi u zoni prijevoza za koju nije namijenjena
 • DPK koja nije valjano validirana ulaskom u vozilo
 • ako putnik nije izvršena aktivacija DPK  ili  nemoguće izvršiti kontrolu zbog prazne baterije na mobilnom uređaju

Eventualne i opravdane prigovore na kaznu moguće je u roku 8 dana od prekršaja uputiti na dresu: kontrola.karata[at]gpp-osijek.com  

VOŽNJA BEZ KARTE – NAJSKUPLJA VOŽNJA!

Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj putnik ako na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči valjanu voznu kartu radi kontrole.

Počinitelju prekršaja, nadležni kontrolori karata  na temelju vjerodostojne dokumentacije, izdat će potvrdu o počinjenom prekršaju u visini
propisane novčane kazne od 200,00 kuna.

Kazna se može platiti isključivo virmanom na transakcijski račun GPP-a.

Na službenoj potvrdi koju kontrolor karata izdaje putniku bez valjane karte, nalaze se i podaci o broju žiro računa i pozivu na broj uplate, a koji su potrebni za plaćanje općom uplatnicom ili uplatom putem Internet  bankarstva.

Povrat personalizirane kartice se vrši u poslovnim prostorima GPP-a uz predočenje dokaza o plaćenoj kazni , a rok za plaćanje kazne je 8 dana.

KONTROLA SIGURNOSTI PROMETA

Kontrola sigurnosti prometa svakodnevno obavlja poslove interne kontrole i nadzora vozača u prometnom sektoru te očevid od strane GPP-a u prometnim nesrećama ukoliko je u istima sudjelovalo vozilo GPP-a. U slučaju nepropisno parkiranog vozila, prometne nezgode u kojima sudjeluje vozilo GPP-a, druga vozila kojih štetni događaj ometa normalno prometovanje vozila gradskog prijevoza te ikakva druga nepravilnost ili vanjski utjecaj koji ometa samo prometovanje vozila slobodno javite na broj: 099 263 8974.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED

Stanica za tehnički pregled vozila obavlja periodički tehnički pregled vozila GPP-a te pružamo istu uslugu trećim licima.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak: 06:00h – 14:00h

Rad sa strankama: 06:00h – 14:00h
fiksna linija+385 31 228 344
mobilni uređaj:  +385 99 703 2032

SUBOTOM, NEDJELJOM I BLAGDANIMA  STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA NE RADI

CARSHARING

Carsharing je nova usluga GPP-a koja pruža uslugu korištenja električnih vozila tipa Renault Zoe po cijeni od 10 kuna za 15 minuta korištenja. Maksimalno vrijeme korištenja je 3 sata.

Pravilnik o usluzi dijeljenog prijevoza:

Preuzmite dokument ovdje. (PDF)

Ugovor o usluzi dijeljenog prijevoza

Preuzmite dokument ovdje. (PDF)