Član Uprave// direktor

 

Dejan Rusmirović, mag.iur.

Nadzorniodbor

 

Anto Đapić

predsjednik

Zdravko Nalio

zamjenik predsjednika

Dino Ćosić

član

Ivica Glavaš

član

Boris Marković

član -predstavnik radnika

Rukovoditelji službiGradskog prijevoza putnika

 

Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Mario Bošnjak, mag.oec.

Email: 

 

Rukovoditelj službe financijsko računovodstvenih poslova

Željko Vincetić, dipl.oec.

E-mail: zeljko.vincetic@gpp-osijek.com

Rukovoditelj sektora tehničkih poslova

Nebojša Dmitrović, ing.

E-mail: nebojsa.dmitrovic@gpp-osijek.com

Rukovoditelj sektora prometa

Ivan Kozić, inž.

E-mail: ivan.kozic@gpp-osijek.com

Rukovoditelj Službe interne kontrole i nadzora

Tomislav Trtanj, ing.

E-mail: tomislav.trtanj@gpp-osijek.com

Profildruštva

 

GPP d.o.o. je moderno trgovačko društvo sa 345 zaposlenih radnika. Osnovna djelatnost je prijevoz putnika u javnom prometu.

Temeljni kapital  Društva iznosi 42.128.500,00 kn i  razdijeljen je kako slijedi:

Organi Društva su:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača Društva i sastoji se od osam članova. Svaki osnivač ima u Skupštini po jednog člana.

Prilikom odlučivanja na Skupštini svaki osnivač ima toliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela.

Skupština Društva raspolaže sa ukupno 10000 glasova koji se upisuju u Knjigu udjela.

Grad Osijek  raspolaže sa9951 glasova
Općina Antunovac raspolaže sa6 glasova
Općina Čepin raspolaže sa17 glasova
Općina Erdut raspolaže sa14 glasova
Općina Ernestinovo raspolaže sa6 glasova
Općina Vuka raspolaže sa2 glasa
Općina Bilje raspolaže sa1 glasom
Općina Vladislavci raspolaže sa3 glasa

Nadzorni odbor ima 5 članova.

Grad Osijek u Nadzornom odboru ima 3 člana, ostali osnivači jednog zajedničkog člana, a radnici Društva jednog člana.

Članove Nadzornog  odbora na vrijeme od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora odnosno imenovanja, bira Skupština Društva, a predstavnika radnika imenuju radnici.

Pitanje naknade za rad članova Nadzornog odbora utvrdit će svojom odlukom Skupština Društva.20

Informacije

Kontakt telefon

+385 31 228 300

Elektronička pošta

gpp@gpp-osijek.com