Kontakt zaizgubljene stvari

 

LOKACIJA: Prometni ured, C. Hadrijana 1

RADNO VRIJEME: 07,00 – 15,00 samo radnim danom

IZGUBLJENE STVARI: 031/ 228-363

IZGUBLJENE BUTRE I NAPLATA KAZNI: 031/228-356