Prethodno savjetovanje i izvješće2022.

Prethodno savjetovanje i izvješće2021.

Prethodno savjetovanje i izvješće2020.

SUSTAV DIJELJENIH BICIKALA
Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 28.05.2020. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
R.Br. Predmet Link
1. DOKUMENTACIJA O NABAVI – Predmet – Implementacija sustava javnih bicikala u gradu Osijeku financiran iz Europskog kohezijskog fonda Preuzmite
2. PROJEKTNI ZADATAK SUSTAV JAVNIH BICIKALA Preuzmite
3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1-12 Preuzmite
4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 13-25 Preuzmite
5. GRUPA1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Preuzmite
6. GRUPA1 TROŠKOVNIK Preuzmite
7. DODATAK PONUDI ELEKTRIČNO VOZILO Preuzmite
8. PRILOG1 IZJAVA O TRAJANJU JAMSTVENOG ROKA Preuzmite
9. PRILOG1 IZJAVA O UDALJENOM UPRAVLJANJU Preuzmite
10. GRUPA2 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Preuzmite
11. GRUPA2 TROŠKOVNIK Preuzmite

GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI TRAMVAJSKE PRUGE I TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA
Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 19.02.2020. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
R.Br. Predmet Link
1. Obavijest o 2. prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Preuzmite
2. Upute ponuditeljima – KNJIGA 1 Preuzmite
3. Posebni uvjeti ugovora – KNJIGA 2 Preuzmite
4. Tehničke specifikacije – KNJIGA 3 Preuzmite

GORIVO
Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 05.05.2020. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
R.Br. Predmet Link
1. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave
Sustav dijeljenih bicikala
Preuzmite
2. Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka javne nabave Preuzmite
3. TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Preuzmite
4. IZVJEŠĆE Preuzmite

Prethodno savjetovanje i izvješće2019.

USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKO INSTALATERSKIH RADOVA NA MODERNIZACIJI TRAMVAJSKE PRUGE U GRADU OSIJEKU
Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 10.01.2019. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
R.Br. Predmet Link
1. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Preuzmite
2. Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Preuzmite
3. Troškovnik Preuzmite
4. Izvješće Preuzmite

ELEKTROMONTERSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI I IZGRADNJI ISPRAVLJAČKIH STANICA; MODERNIZACIJA KONTAKTNE MREŽE I IZGRADNJA PODZEMNE KABELSKE MREŽE
Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Elektromonterski i građevinski radovi na modernizaciji i izgradnji ispravljačkih stanica; modernizacija kontaktne mreže i izgradnja podzemne kabelske mreže”
R.Br. Predmet Link
1. Tehničke specifikacije (knjiga 3) Preuzmite
2. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Preuzmite
3. Troškovnik Preuzmite
4. Upute ponuditeljima Preuzmite
5. Izvješće Preuzmite

GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI TRAMVAJSKE PRUGE I TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI TRAMVAJSKE PRUGE I TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI TRAMVAJSKE PRUGE I TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA
Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 26.11.2019. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 26.11.2019. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena 26.11.2019. u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
R.Br. Predmet Link
1. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Preuzmite
2. Nacrt dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova velike vrijednosti – KNJIGA1 Preuzmite
3. Građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta – KNJIGA2 Preuzmite
4. Tehnički opis, zahtjevi, projektni zadatak – KNJIGA3 Preuzmite
5. Prethodno savjetovanje i izvješće Preuzmite

ELEKTROMONTERSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI I IZGRADNJI ISPRAVLJAČKIH STANICA; MODERNIZACIJA KONTAKTNE MREŽE I IZGRADNJA PODZEMNE KABELSKE MREŽE ELEKTROMONTERSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI I IZGRADNJI ISPRAVLJAČKIH STANICA; MODERNIZACIJA KONTAKTNE MREŽE I IZGRADNJA PODZEMNE KABELSKE MREŽE ELEKTROMONTERSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI I IZGRADNJI ISPRAVLJAČKIH STANICA; MODERNIZACIJA KONTAKTNE MREŽE I IZGRADNJA PODZEMNE KABELSKE MREŽE
Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Obavijest o prethodnom savjetovanju je objavljena u EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
R.Br. Predmet Link
1. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Preuzmite
2. Upute ponuditeljima – KNJIGA1 Preuzmite
3. Dokumentacija o nabavi – KNJIGA2 Preuzmite
4. Tehnički opis, zahtjevi, projektni zadatak – KNJIGA3 Preuzmite
5. Troškovnik Preuzmite
6. Izvješće o prethodnom savjetovanju Preuzmite