Odabrani gospodarski subjekti u2022.

Jednostavnanabava

Malanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka
1. NAJAM AUTOBUSA APP d.d. Požega
2. EL. AUTI FORNIX d.o.o., OSIJEK
3. PRUŽANJE USLUGA IZVANREDNOG PRIJEVOZA SPORTAŠA NA SLUŽBENA NATJECANJA TIJEKOM 2022.g. ORTRAN d.o.o., ORAHOVICA

Velikanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka

EU FONDOVI - Jednostavnanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka

EU FONDOVI - Malanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka

EU FONDOVI - Velikanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka