Vlada financira nabavu novih autobusa

Veliko hvala

Premijeru, gradonačelniku, županu, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU), Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU i neovisnim konzultantima
kod pripreme projekata (JASPERS) jer se projekti ostvaruju uz njihovu pomoć i koordinaciju.

Djelatnicima Gradskog prijevoza putnika koji svakodnevno na svojim radnim mjestima i u kontaktima s
građanima pokazuju da su u stanju dodatno se angažirati i premostiti objektivne poteškoće u funkcioniranju usluga, te na taj način zaslužuju velike promjene koje su pred nama.

emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Predstavljen odobreni projekt

Uoči Božića je zaposlenicima GPP-a i predstavnicima javnih medija predstavljen projekt “Dodjela bespovratnih sredstava za nabavu 12 novih autobusa za osječki javni prijevoz” odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza. Direktor Mario Šapina je pred velikim auditorijem obrazložio svaki segment projekta, od financijskih udjela koje pokrivaju Vlada Republike Hrvatske i Kohezijski fond Europske unije, preko detaljnih promjena unutar sustava gradskog prijevoza, pa do prednosti svakog budućeg niskopodnog autobusa, a sve temeljeno na Studiji isplativosti.
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Odlučeno je: vozni park proširujemo niskopodnim autobusima marke MAN

U potpunosti su obavljeni svi kompleksni poslovi vezani za nabavu novih autobusa koje svi željno očekujemo na gradskim ulicama. Na provedenom natječaju ocijenjeno je da je ponuda proizvođača MAN ekonomski najpovoljnija i donešena je odluka da će upravo njihovi autobusi proširiti postojeći vozni park Gradskog prijevoza putnika. Slijedi potpisivanje ugovora s dobavljačem i potom očekujemo isporuku vozila. Paralelno smo održali i najavnu konferenciju o početku modernizacije osječkog gradskog prijevoza na kojoj je prezentirana i druga faza ovog ogromnog projekta, a to su intervencije na tramvajskoj pruzi, gornjim vodovima, te zanavljanje ispravljačkih stanica i tramvajskih stajališta. U tom kontekstu ovih dana pripremamo iznimno detaljnu dokumentaciju na kojoj će se temeljiti najtječaj za izvođenje dvije grupe radova – elektromonterski radovi i radovi na obnovi pruge. Kako bismo održali ritam modernizacije nastavljamo i dalje ozbiljno planirati, pa smo u međuvremenu prikupili sve potrebne podatke o vrsti dokumentacije koju krećemo pripremati za prijavu na dodjelu sredstava za glavni projekt naše modernizacije – nabavku novih tramvaja i gradnju nove remize. Samo aktivno. OBNAVLJAT ćemo prugu jer novi tramvaji po njoj ne bi mogli prometovati, a ne odgovara im ni napon u postojećoj mreži.
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Početak projekta modernizacije GPP-a

Govoreći na konferenciji o ključnim aspektima projekta “Modernizacija tramvajske infrastrukture na produčju grada Osijeka” direktor GPP-a, Mario Šapina dao je naslutiti kako će građani u narednih nekoliko godina svjedočiti velikim investicijama u osječki gradski prijevoz. Rriječ je u prvoj fazi o modernizaciji dvije postojeće ispravljačke stanice, te izgradnji nove na križanju Mlinske i Strossmayerove ulice, o modernizaciji kompletne podzemne kabelske mreže, te modernizaciji po 9,5 kilometara gornje kontaktne mreže i tramvajske pruge. Kroz projekt bit će modernizirana i 23 tramvajska stajališta.
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Autobusi za udobniju i sigurniju vožnju

Potpuno završena studija izvodljivosti s analizom troškova trenutno je na konačnoj kontroli kod Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te kod savjetnika Europske komisije. U Osijeku ima 14 autobusnih linija na kojima se godišnje preveze 4.271.862 putnika, odnosno 42.03 % ukupnog broja putnika. U studiji su analizirane opcije: (1) zadržavanja postojećeg stanja, (2) obnove voznog parka i (3) obnove voznog parka uz promjenu energenata. Obrazloženo je kako druga opcija predstavlja najprihvatljivije rješenje jer podrazumijeva zamjenu vozila na najprometnijim linijama,  modernizaciju, povećanu udobnost vožnje, kraće vrijeme putovanja i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. Osim toga, smanjit će se troškovi održavanja, pa će se ostatak sredstava moći investirati u obnovu ostalih autobusnih linija. 18 MILIJUNA KUNA 10 novih autobusa fnancira se bespovratnim sredstvima iz EU fondova, u iznosu od 85% te sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u iznosu od 15%. UVJETI ZA NOVA VOZILA Novi gradski autobusi bit će niskopodni, s velikim kapacitetom brzog izlaska i ulaska putnika (troja vrata) i ulazom prilagođenim osobama s invaliditetom.

ODGOVARAJUĆI MODELI

MERCEDES-BENZ Citaro

IVECO Urban Way

MAN Lions City

VOLVO

emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Poziv za financiranje obnove infrastrukture

Tijekom ljeta nadležno će Ministarstvo mora, prometa i infrastukture raspisati javni Poziv za financiranje obnove infrastrukture javnog gradskog prijevoza, putem kojega će GPP Osijek osigurati između 180 i 200 milijuna kuna za rekonstrukciju i proširenje tramvajske pruge, te obnovu ispravljačkih stanica. Trenutno je u postupku izrada studije izvodljivosti i analiza troškovne opravdanosti na kojima će se temeljiti javni Poziv. U međuvremenu, paralelno se radi na natječajima za odabir izvođača radova kako bi, nakon objave Poziva, u adekvatnim rokovima mogli biti pokrenuti radovi.
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Prijavljena nabava novih autobusa vrijednih 18 milijuna kuna

Prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza kojega je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  Gradski prijevoz putnika Osijek može računati na dodjelu 18 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Broj autobusa po pojedinom prijavitelju na Poziv, a time i iznos bespovratnih sredstava koji će mu biti dodijeljen, temeljit će se na studiji izvodljivosti. Obzirom na nepostojanje studije izvodljivosti u trenutku otvaranja ovog Poziva, prema trenutno dostupnim podacima i preliminarnoj procjeni potreba unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja (među kojima je i GPP Osijek), definirani su iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju, uzimajući u obzir ukupna raspoloživa bespovratna sredstva unutar ovog Poziva. Sukladno tome, prijavitelju GPP Osijek maksimalno se može dodijeliti spomenutih 18 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Kriterij za bespovratno financiranje:

    1. Vrijednost za novac koju projekt nudi Studija izvodljivosti pokazuje da je projekt potreban
    2. Financijska održivost projekta sufinanciranje operativnih troškova i poboljšanje javne usluge
    3. Provedbeni kapaciteti Gradskog prijevoza putnika tim za upravljanje projektom
    4. Zrelost projekta sukladno sa Strategijom prometnog razvoja Hrvatske
    5. Promicanje jednakih mogućnosti, socijalne uključenosti i održivog razvoj
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Problemi s vozilima

Zbog visokopodnosti i nedo-statka klimatizacije, razina udobnosti i komfora putnika u vozilima je niska i svi jedva čekaju promjene.

emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Ispravljačke stanice

Zamijenit će se postojeća dotrajala oprema novom, s povećanom energetskom učinkovitosti i koja će biti ekološki prihvatljivija.
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Sigurnost i komfor putnika su najvažniji

Pri obnovi voznog parka vodit će se računa da se zadovolje najviši EU standardi po pitanju sigurnosti i komfornosti putnika. Nabavljat će se najnovija vozila opremljena vrhunskom opremom koja će uključivati klimatizaciju, rampe i prostor za invalide, wi-fi, sustav satelitskog praćenja i upravljanja voznim parkom.

emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija