10.09.2019.

OBAVIJEST PUTNICIMA O PREUSMJERAVANJU AUTOBUSNE LINIJE 8: JUG II – K.B.C. OSIJEK – JUG II

Od srijede 11.09.2019. godine, zbog izvođenja radova sanacije kanalizacijskih instalacija na križanju Banove ulice i Crkvene ulice, bit će obustavljen promet u Crkvenoj ulici na dionici od Sarajevske do Banove ulice, te će zbog toga GPP Osijek djelomično preusmjeriti trasu linije prema slijedećem:    

 Linija 8:  JUG II – K.B.C. Osijek – JUG II

o    iz smjera Juga II: Crkvena ulica - Ul. Mije Kišpatića – Banova ulica – Crkvena ulica i dalje prema ustaljenoj trasi linije.

Obavijesti o preusmjeravanju možete naći na web stranici GPP-a  www.gpp-osijek.com, odnosno dobiti informacije na brojevima telefona: 228 – 308, 228 - 346 i 213 - 004.