26.06.2017.

Obavijest za učenike

Obavještavamo vas da je i ove godine općina Čepin i Erdut subvencioniraju cijene

putničkih karata u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz) do razine sufinancirane cijene koju

su učenici i studenti plaćali tijekom cijele školske/akademske godine, pri čemu će dio

troškova snositi i GPP.

Tako će cijene učeničkih karata u srpnju i kolovozu iznositi 59,90 kuna za Čepin, 45,00 kuna

za Livanu i 0,00 kuna za Bijelo Brdo.

Nadalje, cijene studentskih karata će i u kolovozu iznositi 268,80 kunu za Čepin, 235,20

kuna za Livanu i 301,00 kunu za Bijelo Brdo.