Javna nabava

 • Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima GPP d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
 • PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova...ovdje

 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu....ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - PRVA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - DRUGA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - TREĆA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - ČETVRTA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - PETA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - ŠESTA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - SEDMA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - OSMA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - DEVETA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2015 godinu....ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2015 godinu - PRVA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2015 godinu - DRUGA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2015 godinu - TREĆA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2015 godinu - ČETVRTA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2015 godinu - PETA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2014 godinu....ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2014 godinu - PRVA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2014 godinu - DRUGA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2014 godinu - TREĆA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2014 godinu - ČETVRTA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2013 godinu....ovdje
 • Izmjene i dopune plana nabave za 2014 godinu....ovdje
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i sklopljenih okvirnih sporazuma .......ovdje
 • Poništenje postupka javne nabave .......ovdje
 • Obavijest o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima ......ovdje