Otvorena nadmetanjaEU FODOVI NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTIPreostalo dana: 25Preostalo sati: 14
OBJAVLJENO U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2020. GODINI
GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI TRAMVAJSKE PRUGE I TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA
DATUM ON-LINE OBJAVE:21.07.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:20.10.2020 10:00
TROŠKOVNIKLink..
KNJIGA 1: UPUTE PONUDITELJIMALink..
KNJIGA 2: GRAĐEVINSKI RADOVILink..
KNJIGA 3: TEHNIČKE SPECIFIKACIJELink..
EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVILink..
IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDALink..
IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA [24.09.2020]Link..
...


NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTIPreostalo dana: 5Preostalo sati: 14
OBJAVLJENO U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2020. GODINI
SUSTAV DIJELJENIH BICIKALA
DATUM ON-LINE OBJAVE:15.06.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:30.09.2020 10:00
INFORMACIJA O IZJAVLJENOJ ŽALBI NA DOKUMENTACIJU O NABAVI ILI IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPKU JAVNE NABAVELink..
DOKUMENTACIJA O NABAVILink..
1.1. GRUPA 1 TROŠKOVNIKLink..
1.2. GRUPA 1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJALink..
2.1. GRUPA 2 TROŠKOVNIKLink..
GRUPA 1.2. SUSTAV DIJELJENIH BICIKALALink..
ESPDLink..
2.3. DODATAK PONUDI ELEKTRIČNO VOZILOLink..
PRILOG 1Link..
PRILOG 2Link..
PROJEKTNI ZADATAK SUSTAV JAVNIH BICIKALALink..
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1-12Link..
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 13-25Link..
IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA [11.09.2020]Link..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:16.06.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 26.06.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
KOMPRESORI I DIJELOVI ZRAČNE INSTALACIJE NA AUTOBUSIMALink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:09.06.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.06.2020 12:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
MATERIJAL I OPREMA ZA ZAVARIVANJELink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:08.06.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 15.06.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAC VOITHLink..
MATERIJAL ZA ELEKTRIČARELink..
...


NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTIZAVRŠENO
OBJAVLJENO U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2020. GODINI
DIZELSKO GORIVO
DATUM ON-LINE OBJAVE:19.05.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:19.06.2020 10:00
DOKUMENTACIJA O NABAVILink..
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJELink..
ESPDLink..
ODGOVORLink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:27.03.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 20.04.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
BEZKONTAKTNE KARTICELink..
KANCELARIJSKI MATERIJALLink..
MATERIJAL ZA TISKANJELink..
TONERI I TINTELink..
Napomena: Troškovnik MATERIJAL ZA TISKANJE i Teh. specifikacije TONERI I TINTE je izmijenjen 08.04.2020.


EU FONDOVI - NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTIZAVRŠENO
OBJAVLJENO U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2020. GODINI
ELEKTROMONTERSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA MODERNIZACIJI I IZGRADNJI ISPRAVLJAČKIH STANICA; MODERNIZACIJA KONTAKTNE MREŽE I IZGRADNJA PODZEMNE KABELSKE MREŽE
DATUM ON-LINE OBJAVE:24.03.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:05.06.2020 10:00
DOKUMENTACIJA O NABAVILink..
TROŠKOVNIKLink..
TEHNIČKE SPECIFIKACIJELink..
UGOVORNA DOKUMENTACIJALink..
UPUTE PONUDITELJIMALink..
IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDALink..
KNJIGA 1 IZMJENA BROJ 1Link..
KNJIGA 2 IZMJENA BROJ 1Link..
KNJIGA 3 IZMJENA BROJ 1Link..
ODGOVORILink..
ELABORAT 1, KOLOSIJEK GPP OSIJEK 15.01.2017Link..
ELABORAT 2, PRILOZILink..
FORMULAR ZA DOPUNU DON-aLink..
KARTA RADOVA PO FAZAMALink..
KNJIGA 1, ELEKTRO RADOVI, IZMJENA BR. 2Link..
KNJIGA 3, TEHNIČKA SPEC., IZMJENA BR. 2Link..
OBAVIJESTLink..
ODGOVORI 2Link..
PRILOG 3,6,7,8Link..
PRILOG 9.13, PREGLEDNA KARTALink..
PRILOG 9.14, PREGLEDNA KARTALink..
PRILOZI 1-12Link..
KNJIGA 1, ELEKTRO RADOVI, IZMJENA BR. 3Link..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:08.03.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 10.04.2020 12:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
STUP KONTAKTNE MREŽE 8KNLink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:04.03.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 17.03.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
KLIZAČ PANTOGRAFALink..
UGLJENE ČETKICELink..
Produžuje se rok za dostavu ponuda do : 17.03.2020. do 14:00 sati.


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:02.03.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 09.03.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAC VOITHLink..
MJENJAC AUTOMATSKILink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:24.02.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 06.03.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
POKLOPCI PLASTIČNI ZA TRPV_OLink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:24.02.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12.03.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
KAMEN I KAMENI AGREGATLink..
PRIČVRSNI PRIBOR ZA TRAMVAJSKU PRUGU-ELASTIČNILink..
RAD GRAĐEVINSKIH STROJEVALink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:24.02.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 02.03.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
MAST ZA AUTOMATSKE MAZALICE NA PRUZILink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:19.02.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.02.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
CIJEVI, LIMOVI, ČELIČNI PROFILI, BRAVE, VIJCI I ZAKOVICELink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:19.02.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.02.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
MATERIJALI I OPREMA ZA ELEKTROINSTALACIJELink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:07.02.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.02.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
CRIJEVA, REMENJE I OSTALI GUMENI PROIZVODILink..
DIJELOVI ZA KOČNICELink..
DODATNI GRIJAČI RASHLADNE TEKUĆINE (WEBASTO, EBERSPACHER)Link..
ELEKTROPOKRETAČI MOTORA I GENERATORI ISTOSMJERNE STRUJELink..
MATERIJAL ZA ELEKTRIČARELink..
POPRAVAK INJEKTORA NA AUTOBUSIMALink..
POPRAVAK KOČIONE ČELJUSTILink..
POPRAVAK TURBOPUHALALink..
POPRAVAK VISOKOTLAČNE PUMPELink..
POPRAVAK VISOKOTLAČNE PUMPE COMMONRAILLink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:30.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12.02.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
MAST ZA AUTOMATSKE MAZALICE NA PRUZILink..
MAST ZA ZAVOJE NA PRUZILink..
ULJE ZA SKRETNICELink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:27.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 07.02.2020 12:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
AMORTIZERI MB 100Link..
GUMENI UMETCILink..
KOČIONI BUBANJ ČELJUSNE KOČNICELink..
SIROVE BANDAŽELink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:24.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 31.01.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
AKUMULATORILink..
ALAT ZA SKIDANJE MATICE PORTALNE OSOVINELink..
DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAČ VOITHLink..
DIJELOVI ZA OSTALA VOZILALink..
FILTERILink..
MJENJAČ AUTOMATSKILink..
OSOVINA PORTALNALink..
SREDSTVA I OPREMA ZA POPRAVAK I IZMJENU STAKALA NA AUTOBUSIMALink..
SREDSTVA PROTIV SMRZAVANJA (ANTIFRIZ)Link..
ULJA I MAZIVALink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:22.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.02.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
LEŽAJILink..
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJELink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:13.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 31.01.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
DIJELOVI ZA VELIKI SERVIS MEHANIČKOG DIJELA NA TRAMVAJIMA T3RPV-OLink..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:13.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.01.2020 14:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
PREMOTAVANJE NAMOTA ROTORA VUČNIH MOTORA TE 022Link..
REMONT VUČNOG MOTORA TRAMVAJA-GBD 120Link..
REMONT VUČNOG MOTORA TRAMVAJA - TE 022Link..
TAPECIRANJE SJEDALA NA TRAMVAJIMA I AUTOBUSIMALink..
ZAMJENA KOLEKTORA VUČNIH MOTORA TE 022Link..
...


JEDNOSTAVNA NABAVAZAVRŠENO
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA I USLUGA DO 200.000,00 KN
DATUM ON-LINE OBJAVE:13.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 23.01.2020 12:00
GPP D.O.O. UPUĆUJE  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU:
UPUTA I PONUDBENI LIST:Link..
BOJE I LAKOVILink..
KOČIONE OBLOGE - TRAMVAJLink..
TOKARENJE BANDAŽA NA TRAMVAJIMALink..
...


MALA NABAVA (od 200.000,00 do 3.329.322,00 kn)ZAVRŠENO
OBJAVLJENO U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE U 2019. GODINI
ELEKTRIČNA ENERGIJA-OPSKRBA
DATUM ON-LINE OBJAVE:12.12.2019.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:07.01.2020 10:00
DOKUMENTACIJA O NABAVILink..
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJELink..
...


OTVORENI POZIVPreostalo dana:  96Preostalo sati:  18
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
DATUM ON-LINE OBJAVE:01.01.2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 31.12.2020 14:00
Sve maloprodajne tvrtke i obrti sa više od deset prodajnih mjesta u gradu Osijeku zainteresirani za prodaju i nadopunu GPP-ovih karata mogu se javiti u upravu GPP-a. Detalji i uvjeti nalaze se u ugovoru koji možete pogledati na ovoj stranici ...
......
Ugovor - prodaja karataLink..
...