Ljetni red vožnje - autobus

Polazna vremena, sa terminalnih točaka...

1.

ANTUNOVAC

PDF

2.

BIJELO BRDO

PDF

3.

BOLNICA: GAJEV TRG - MAČKAMAMA - USKE NJIVE (JUG II - KBC)

PDF

4.

BOLNICA: JUG II - KBC(GAJEV TRG-MAČKAMAMA-USKE NJIVE) - JUG II

PDF

5.

BOLNICA: KBC - JUG II - (GAJEV TRG-MAČKAMAMA-USKE NJIVE)

PDF

6.

BOLNICA: MAČKAMAMA - USKE NJIVE- (JUG II - KBC) - GAJEV TRG

PDF

7.

BRIJEST

PDF

8.

BRIJEŠĆE

PDF

9.

CVJETNO NASELJE - GAJEV TRG

PDF

10.

CEPIN

PDF

11.

FILIPOVICA

PDF

12.

GAJEV TRG (+/- 2 min) - JUG II

PDF

13.

GAJEV TRG (+/- 5 min) - A. KANIŽLIĆA (VIJENAC PETROVE GORE)

PDF

14.

ĐAKOVŠTINA (GAJEV TRG ) - INDUSTRIJSKA ZONA

PDF

15.

IVANOVAC

PDF

16.

JOSIPOVAC

PDF

17.

JUG II (UMAŠKA) - A. KANIŽLIĆA (VIJENAC PETROVE GORE)

PDF

18.

KANIŽLIĆEVA - JUG II

PDF

19.

SVILAJSKA

PDF

20.

SARVAŠ

PDF

21.

TENJA

PDF

22.

TVRĐAVICA (PODRAVLJE)

PDF

23.

VIJENAC PETROVE GORE - JUG II

PDF

24.

NOĆNA LINIJA

PDF