Studentska kartica

Info

Studentska kartica je kartica za koju dio cijene plaća putnik, dio Grad ili općina  (ovisno o prebivalištu), a za studente Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Osijeka, Livane, Čepina ili Bijelog Brda i  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. 
Pravo na ovu karticu imaju redoviti polaznici viših i visokih škola, te fakulteta s redovito upisanom godinom studiranja na temelju ovjerene zamolnice.

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranu cijenu prijevoza redoviti studenti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku  koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu studija te prebivalište ili boravište na području grada Osijeka, te na području općina  Čepin (naselja Čepin i Livana) i Erdut (naselje Bijelo Brdo) osim ovjerene zamolnice trebaju donijeti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu (može i preslika osobne iskaznice).

Na studentsku karticu ne polažu pravo izvanredni studenti, polaznici tečajeva, te osobe u radnom odnosu.

Ova kartica vrijedi od 01. listopada tekuće godine do 31. listopada sljedeće godine.

Aktivacija kartice
Za studente se kartica izdaje na osnovu zamolnice (obavezna fotografija na zamolnici) ili potvrde ovjerene na fakultetu i Indeksa ili potvrde sa studomata i Indeksa, te fotografiranje.

Studenti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kojima će Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancirati prijevoz trebaju donijeti i presliku osobne iskaznice ili potvrdu o boravištu na području grada Osijeka, Livane, Čepina ili Bijelog Brda.

 

Cijena aktivacije kartice je 20,00 kuna (u cijeni je  fotografiranje putnika za karticu).
Izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1-kod remize, Trg Ante Starčevića-pothodnik)  :

od 25. do 05. u mjesecu:

  • Cara Hadrijana 1 (kod remize) - radnim danom u vremenu od 6,30 sati do 19,30 sati, subotom od 8,00 sati do 13,00 sati,
  • pothodnik - Trg Ante Starčevića - radnim danom od 7,00 sati do 19,30 sati, subotom od 8,15 sati do 13,00 sati.
  • Gajev trg - radnim danom od 6,30 sati do 19,00 sati, subotom 8,00 sati do 12,45 sati.

od 6. do 24. u mjesecu:

  • Cara Hadrijana 1 (kod remize) - radnim danom u vremenu od 06,30 sati do 13,30 sati, subotom NE RADI
  • pothodnik - Trg Ante Starčevića - radnim danom od 07,00 sati do 19,30 sati, subotom od 8,15 sati do 13,00 sati.
  • Gajev trg - radnim danom od 6,30 sati do 13,15 sati, subotom NE RADI.

 

Nadopuna kartice

Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci na prodajnim mjestima GPP-a ili za jedan mjesec na kioscima Tiska i Skripte ako ste za tekuću akademsku godinu donijeli potrebnu dokumentaciju na prodajno mjesto GPP-a (dokumentacija  kao za izradu kartice). Studenti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kojima će Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancirati prijevoz trebaju donijeti i presliku osobne iskaznice ili potvrdu o boravištu na području grada Osijeka (Osijek, Brijest, Podravlje, Tvrđavica, Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš) , Livane, Čepina ili Bijelog Brda.
Plaćanje se na prodajnim mjestima GPP-a vrši gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom (za pravne osobe), a na prodajnim mjestima Tiska i Skripte samo gotovinom.
Fotografija mora biti na zamolnici samo kad se kartica prvi puta aktivira.
Cijene nadopuna kartice za jedan mjesec su sljedeće:
I zona  

(vrijedi za područje Osijeka, Brijesta, Podravlja, Tvrđavice i Višnjevca - Višnjevac obuhvaća prijevozno sredstvo tramvaj)                     
120,00 kuna
[Puna cijena]

84,00 kuna (Sufinancirana cijena*)

                                                

II zona

(vrijedi za područje I zone + Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš)                      
130,00 kuna
[Puna cijena]

91,00 kuna (Sufinancirana cijena*)

   

Livana 

(vrijedi za područje Livane + I i II zona)                     

336,00 kuna [Puna cijena]

235,20 kuna [Sufinancirana cijena*]
                                                
Čepin

(vrijedi za područje Čepina, Livane + I i II zona )                       

384,00 kuna [Puna cijena]

268,80 kuna [Sufinancirana cijena*]
                                           

Bijelo Brdo

(vrijedi za područje Bijelog Brda + I i II zona)            

430,00 kuna [Puna cijena]

301,00 kuna [Sufinancirana cijena*]

Antunovac 

(vrijedi za područje Antunovca + I i II zona)                     

300,00 kuna [Puna cijena]

210,00 kuna [Sufinancirana cijena*]
                                                
Ivanovac

(vrijedi za područje Ivanovca, Antunovca + I i II zona )                       

300,00 kuna [Puna cijena]

210,00 kuna [Sufinancirana cijena*]

 

*Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancira prijevoz redovitih studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku sa 30%.
Nadopuna kartica se vrši od 25. u mjesecu za sljedeći mjesec, a kartica vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji je nadopunjena (nakon 24. nije moguće nadopuniti tekući mjesec). Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca.
Putnik je dužan prijaviti se s karticom na validatoru pri ulasku u vozilo (ulazak je obavezan na prva vrata).  

S ovom karticom se nije potrebno odjavljivati pri izlasku.

Promjena zone se vrši samo u GPP-u prilikom nadopune kartice.

 

Gubitak kartice
U slučaju gubitka kartice moguće je aktivirati duplikat kartice. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji se dobije na prodajnim mjestima GPP-a ili prijaviti gubitak na mailu GPP-a i nakon provjere da karticu nisu oduzeli naši kontrolori (jedan radni dan) izdaje se nova kartica. Aktivacija kartice se plaća 20,00 kuna, a ako je bila nadopunjena za tekući mjesec ili nekoliko narednih, nadopuna se prenosi bez naknade.
Putnici su dužni u najkraćem roku prijaviti gubitak kartice na prodajnim mjestima GPP-a jer će u protivnom snositi posljedice ako se netko drugi bude koristio njihovom karticom.